Uitslag Cloud 2011 onderzoek: de grootste voordelen op een rij.

In 2011 is onder 386 ondervraagde IT-managerseen onderzoek omtrent cloud computing georganiseerd. De eerste vragen gingen over de toegevoegde waarde van cloud voor een organisatie. Hieruit kwam naar voren dat 44% daadwerkelijk een toegevoegde waarde zag in cloud computing. De vervolg vragen hadden betrekking op de aanschaf van cloud computing. De opvallende en verassende uitkomst was dat 37% van plan was om in de cloud te gaan werken. Tevens werd door 36% aangegeven binnen een jaar nog cloud computing aan te zullen schaffen. Om duidelijkheid te verkrijgen waarom deze 139 organisaties cloud computing gaan aanschaffen zijn de volgende zaken naar voren gekomen:

 

Disclaimer

De website InEenIdealeWereld.nl en dit Cloud Matching rapport is ontwikkeld en wordt onderhouden door Silverside. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn de hieronder genoemde voorwaarden van toepassing. Gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker in. Silverside behoudt zich het recht voor om zonder bericht de inhoud van de site alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen
en/of te vervangen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:
© 2011 Silverside
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met
betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder
begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Silverside, en
worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk
gebruik mag niets van de website worden verveelvoudigd op
welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming
van Silverside.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is gebaseerd op eigen onderzoek
van Silverside en bedoeld voor informatief gebruik.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden
ontleend. Wijzigingen en typefouten worden
voorbehouden. Wij spannen ons in om de
informatie op de website zo volledig en nauwkeurig
mogelijk te laten zijn. Silverside sluit iedere
aansprakelijkheid voor de op de website en in
dit rapport verstrekte informatie en ieder gebruik van
deze informatie uitdrukkelijk uit.

IBM Premier Business Partner
Silverside
Deel op Facebook
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Vertel het door